http://c0thitranthu11.anminh.edu.vn

Quyết định hội đồng thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ ba - 28/10/2014 14:01 - Người đăng bài viết: Trường Mầm non Thị Trấn
QUYẾT ĐỊNH CUẢ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỨ 11 (V/v thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015)
PHÒNG GD & ĐT AN MINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MẦM NON                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      THỊ TRẤN THỨ 11
 
    Số…/QĐ-MNTTr                                       Thị trấn, ngày… tháng 10 năm 2014.
 
QUYẾT ĐỊNH
(V/v Thành lập Hội đồng thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường
 năm học 2014-2015)
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THỨ 11
 
Căn cứ Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
Căn cứ Hướng dẫn số 81/PGDĐT-GDMN v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2014-2015
 Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường Mầm non TT Thứ 11.       
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Thành lập Hội đồng thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015 gồm các ông (bà) có tên sau:
  1. Bà: Phạm Thị Nguyên, Hiệu trưởng, làm Chủ tịch Hội đồng
  2. Bà: Đặng Thị Thanh Hồng, P. Hiệu trưởng, làm thành viên
  3. Bà: Nguyễn Kim Cương, Kế toán, văn thư, làm thư ký.
 Điều 2: Hội đồng thi có nhiệm vụ tổ chức Hội thi đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Nhiệm vụ của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Các ông (bà) có tên trong điều 1, bộ phận kế toán-Tài vụ đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
Như điều 1
Lưu VP
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 51
  • Tháng hiện tại: 1768
  • Tổng lượt truy cập: 211978

Liên kết